You are browsing the archive for 2018 augusti.

Följ Vidja Vägförening på Facebook

25 augusti, 2018 in Information från styrelsen!

Glöm inte att följa Vidja Vägförening på Facebook för de senaste nyheterna och frågor. Har du någon du tycker borde få ett inlägg: skicka ett pm på sidan eller ett mail till vidja (at) info.nu – alla inlägg modereras.

Möte med Postnord

24 augusti, 2018 in Brevlådor, Information från styrelsen!

Igår hade Roland Janevi från styrelsen och Pernilla Kavenius som Vidja-bo-representant möte med Postnord i ämnet brevlådor.

Från Postnord kom Merja Kristi Lindqvist, Åsa Larsson och Håkan Palm.

 

Mötet inleddes med att Postnord berättade att de haft möte med Huddinge kommun om förutsättningar att förtäta antalet brevlådeställningar inom området. Detta har kommunen ställt sig positiva till.

Pernilla och Roland framhöll att Vidjabornas enda hållning är att vi vill ha brevlådorna vid varje enskild fastighet.

Det fördes en diskussion kring vad PTS-regleringen säger kring detta. Postnord framhåller att har ett område en gång haft brevlådeställningar så måste det även i fortsättningen gälla.

Postnord kommer nu i första hand ta fram ett förslag på placering av  brevlådeställningar inom etapp 1. Detta arbete ska vara klart till slutet av oktober. Målet är att varje postlådeställning ska ha 20 brevlådor, vilket ungefär innebär en fördubbling av antalet brevlådeställningar.

Därefter ska motsvarande förslag tas fram för etapp 2.

Roland och Pernilla vidhöll att kommunikation om dessa förslag måste gå direkt till de berörda fastighetsägarna, både vad gäller placering och hur de nya brevlådeställningarna ska etableras.

Så är du fastighetsägare i etapp 1 och får förslag från Postnord i oktober så får du gärna höra av dig till oss, eller göra ett inlägg på facebooksidan, så vi får veta hur det går och vilka förslagen är.