You are browsing the archive for 2018 november 29.

Vidjavägen

29 november, 2018 in Etapp 2, Information från styrelsen!

Vägföreningens styrelse har fått som svar från Gizem Yücel på Huddinge kommun – som är ny ”projektledare” för Vidja – att projektet för Vidjavägen på grund av olika orsaker blivit vilande. Vi har inte information om vilka orsaker det är.

Mer information än så har vi inte fått i nuläget. Styrelsen har begärt att då Vidjavägens iordningsställande verkar bli försenad att kommunen åtgärdar de fel och brister man inte ville åtgärda i somras pga att Vidjavägen ändå snart skulle börja iordningställas. Detta har vi inte fått svar på.

Har du frågor kring detta, eller andra funderingar kring Vidjavägen och/eller etapp 2 är det alltså Gizem Yücel på Huddinge kommun som du vänder dig till.

gizem.yucel@Huddinge.se eller 070 – 774 02 71

Hon har meddelat att ett infobrev ska skickas ut till Vidjaborna inom de närmaste veckorna och att hon ska inkomma med en tid för möte mellan Vidja vägförenings styrelse och kommunen före jul.

ringsättravägen