You are browsing the archive for 2019 augusti.

Luftledning mellan Snösätra och Ekudden

25 augusti, 2019 in Information från styrelsen!

Svenska kraftnät förstärker elförsörjningen i Stockholm med att bygga ny luftledning mellan Snösätra och Ekudden. Den kommer att gå i närheten av Vidja och arbete har påbörjats för att mäta ut på ängen vid Ågestaverket. Vill du veta mer om detta kan du läsa om det på www.svk.se/snosatra-ekudden

snösätra_el

 

 

 

Projektering av etapp 2

23 augusti, 2019 in Etapp 2, Information från styrelsen!

Nu verkar kommunen ha vaknat igen efter sommaruppehållet och man har fortsatt med projektering framför allt i område 2A. (Etapp 2 är indelad i tre delar)

www.Huddinge.se/vidja finns all information om vad som pågår, och de informationsbrev som skickats från kommunen till boende i Vidja, det senaste från maj 2019. Enligt kommunen skulle man ta kontakt med fastighetsägare i Vidja under andra kvartalet, men den tidsplanen verkar inte ha hållits.

Har man undringar kring vad som pågår så kontaktar man Gizem Yucel på Huddinge kommun: gizem.yucel@Huddinge.se eller 070 – 774 02 71

 

Styrelsen arbetar just nu med kommunen för att få till ett avtal kring hur arbetet med etapp 2 ska gå till, etableringsplatser, övertagande av drift för vägarna, tidsplaner m.m. Vi återkommer när detta är klart.

 

 

Båtar och regn

13 augusti, 2019 in Information från styrelsen!

thumbnail_image1[1]Nu har det regnat en hel del så ta för vana att kolla till din båt så den inte har för mycket vatten i sig. Kolla också till din grannes båt och andras båtar när du ändå är på bryggan.

Vidjavägen

12 augusti, 2019 in Information från styrelsen!

Kommunens tidsplan på Vidjavägen har blivit försenad då man hittat fornlämningar. Nästa steg är att länsstyrelsen gör en bedömning och först därefter kan fortsatt projektering göras. Kommunens tidsplan var tidigare att påbörja Vidjavägen under sista kvartalet 2019. Den tidsplanen kommer de nog inte alls kunna hålla.

När det gäller driften av Vidjavägen så finns ett avtal mellan Huddinge kommun och Vidja vägförening sedan flera år att Huddinge kommun ansvarar för driften av Vidjavägen (plogning och underhåll). Ursprungstanken med avtalet var att efter arbetet i etapp 1 var klart skulle kommunen återställa Vidjavägen i körbart skick (efter mycket tung trafik som kört under flera år). Dock har kommunen inte återställt Vidjavägen i för vägföreningen tillräckligt godtagbart skick och har alltså fortfarande driften från Ågesta till så långt som den är nybyggd i Vidja.

Använd gärna kommunens felanmälningsformulär eller app för detta. Ett tips är att göra så konkreta och specifika felanmälningar som möjligt, en för varje skada, då flera personers erfarenhet är att om man gör en felanmälan på ”hela Vidjavägen” så får man inget gehör för detta. Ju mer specifik felanmälan desto högre chans att den åtgärdas och besvaras. Flera personer har också kontaktat kommunen och önskat att man gör vägmarkeringar för ökad trafiksäkerhet, detta har vi inte heller fått gehör för. Kanske är det läge att göra en ny ”drive” för detta inför hösten och vintern.

 

Vidjavägen från där det nybyggda tar slut tills Vidjavägen tar slut i Vidja driftas av Vägföreningen precis som för etapp 2. Där felanmäler ni som vanligt till vagar (at) vidja.nu

Tänk inte att ”äsch” det där har nog redan någon annan rapporterat in – det är inte alls säkert!

dimma_vidja