You are browsing the archive for 2021 juni.

Parkering i Vidja

23 juni, 2021 in Information från styrelsen!

Nu är det sommar och många vill bada. Tänk på att parkering längs vägarna i Vidja etapp 2 inte är tillåtet.

Parkering vid badet måste hanteras så att blåljustrafik med enkelhet kan ta sig fram, både vid larm i hela Vidja men särskilt om något händer vid badet! Hindrande parkering kan medföra att liv inte kan räddas!

Styrelsen ber parkeringsbolaget om extra tillsyn under sommarperioden.

För dig som vidja-bo som vill ringa parkeringsbolaget ser du telefonnumret på skyltarna vid infarterna till Vidja etapp 2.

parkering_vidja

2014

11 juni, 2021 in Information från styrelsen!

Detta är korsningen Vidjavägen/Ringsättravägen sedd från Ringsättravägen den 11 juni 2014. vidja_2014

Parkslide

11 juni, 2021 in Information från styrelsen!

Du har väl koll på om du har parkslide på din tomt? Om du ser parkslide på din eller annans tomt så 1. ta kontakt med den du ser parkslide hos för att informera om att det är det det är och 2. gör de åtgärder du kan för att bekämpa växten.

Växten ska läggas i platspåsar som bränns, ej i vanligt trädgårdsavfall.

Mer information hittar du på Parkslide (huddinge.se)

På Huddinges hemsida kan du anmäla om du ser parkslide på Huddinge kommuns mark.

Där finns också länk till artportalen för invasiva arter.

Huddinge kommun avråder från att gräva bort redan etablerade bestånd av parkslide, då risken att sprida växten vid sådana åtgärder är mycket stor. Det rekommenderas istället att hålla efter beståndet.

Hittar du parkslide på Vidja vägförenings naturmark rapporterar du till info (at) vidja.nu

Information från Huddinge kommun

2 juni, 2021 in Information från styrelsen!

Nu har det kommit ut nya informationsbrev till boende i Vidja etapp 2. Ett till de i etapp 2A och ett till de i etapp 2BC.

 

Dessa brev hittar du ganska långt ner på den här sidan:

www.huddinge.se/vidja

 

Mest intressant är att projekteringen är i sin slutfas i etapp 2A och att processen med upphandling av entreprenör är igång och att kommunen siktar på att ha en entreprenör upphandlad under hösten 2021. Där finns också viktig information kring sommarvattenledningar.