You are browsing the archive for 2021 oktober 05.

Nu eftersöker vi bankkonton igen!

5 oktober, 2021 in Information från styrelsen!

Nu gör vi en ny drive för att få tag på bankkonton inför utbetalningar. Du som inte tidigare givit bankkonton till Vägföreningen kan direkt kontakta kassör eller ordförande för att göra detta! Ju snarare desto bättre! Se kontaktuppgifter under den fliken.

 

Varför behövs bankkonton?

När föreningen säljer gemensam ägd mark (t ex markbitar till intilliggande fastighet, försäljning av tomter, eller ersättning där kommunen tar över marken) så behöver dessa inkomster fördelas ut på de ägare som hade andelar i föreningen vid de olika försäljningstillfällena. (Vem som är ägare vid ett givet tillfälle håller Lantmäteriet reda på åt oss). Avdrag görs för förrättningskostnader och den kostnad det innebär att administrera utbetalningarna.

Dessa utbetalningar kommer (förhoppningsvis) ske årsvis till ditt bankkonto. Inför deklarationen kommer du få ett kontrollbesked.