You are browsing the archive for 2016 januari.

Årsmöte 16 mars kl 19.00

17 januari, 2016 in Information från styrelsen!

Årets medlemsmöte äger rum i aulan på Östra grundskolan i Skogås den 16 mars. Adress Österleden 13 klockan 19.00

Med reservation för ändringar, så håll koll på hemsidan och boka in i din almanacka!

Årsmöteshandlingarna kommer komma i stadgeenlig tid, dvs senast 8 dagar före mötet, till din brevlåda eller tidigare anmäld e-post.(Ett antal kommer också finnas till hands på mötet.) Handlingarna kommer också finnas tillgängliga på anslagstavlorna i området.

Notera att från nu och fram till årsmötet kommer vi inte kunna hantera e-post-ändringar i tid. E-poständringar som kommer in nu kommer att ändras efter årsmötet.

Om du önskar lämna en motion så ska den postas till Vidja Vägförening på adress Box 30, 123 21 Farsta i stadgeenlig tid dvs den ska vara styrelsen tillhanda före januari månads utgång så att motionen ska kunna beredas och skickas ut med årsmöteshandlingarna.

Vägar och slitage

12 januari, 2016 in Information från styrelsen!

Som ni sett så är nu 4t-skyltarna borta från Etapp 2, detta eftersom vädret blivit kallare och våra vägar påverkas inte lika mycket av tung trafik. Till våren och islossning kommer de upp igen. Obs att det alltså är för att undvika onödigt stort slitage på våra gemensamma vägar som skyltarna kommer upp Det är inte meningen att tunga fordon ska användas dagligen på våra vägar i Etapp 2. Enskilda nytto-transporter påverkas ej. Frågor kring detta till vagar (at) vidja.nu

 

Efter vintern kommer också en del planerade vägarbeten utföras i Vidja etapp 2 – som tidigare informerats om så görs små insatser för att hålla vägarna farbara, t ex tas trasig asfalt bort och ersätts ej. Vissa större insatser kommer göras under 2016.

Felanmälningar och kommentarer kring vägarna anmäls per mejl till vagar (at) vidja.nu så görs en prioritering på önskade arbeten.

Vagnen som står övergiven vid pumphuset kommer flyttas på vid tillfälle.