You are browsing the archive for 2016 oktober 17.

Sista provtagningarna från Storstockholms Brandförsvar

17 oktober, 2016 in Information från Storstockholms brandförsvar

Även de extra provtagningar som Storstockholms brandförsvar har genomfört på brunnar och sediment kom tillbaka utan anmärkning. Så fort de har fått rapporten och lagt upp den på deras hemsida kommer vi länka till den här.

Övergångsställen vid ridskolan

17 oktober, 2016 in Information från styrelsen!

Du har väl sett att det finns övergångsställen nu vid ridskolan och golfbanan! Dessa kommer också följas av hastighetsreducerande åtgärder. Detta i samarbete med Vidja Vägförening förstås.

Viktigt att alla håller hastighetsbegränsningarna och har god uppmärksamhet vid övergångsställena, för allas säkerhet och trevnad.

ågesta_övergångsställen