You are browsing the archive for 2017 augusti 18.

Fixardag 2 september

18 augusti, 2017 in Information från styrelsen!

Vi ses vid Dansbanan (Ringsättrabadet) kl 10 för att fixa tillsammans. (I år är listan lång på saker som behöver fixas. Vi har också avsatt 9/9 för att göra färdigt vid behov!)

Efteråt fikar vi och äter korv ihop. Kan du inte hjälpa till att fixa så kan du hjälpa till med att fixa fika och fika det! Alla är välkomna, stora som små!

 

Att göra fixardag:

 

 

-Fixa badbryggan

 

-Fixa uppläggningsplatserna (skruva ihop o gå med trimmer)

 

-Måla knutarna vita på ”föreningshuset”

 

-Måla inne på estraden dansbanan.

 

-Ev olja det som är kvar på ringsättrabryggorna.

Brevlådor i etapp 1 fortsättning….

18 augusti, 2017 in Brevlådor, Etapp 1

Nu har representanter från styrelsen haft tt möte med PostNord kring brevlådeplacering. (Kommunen deltog ej – utan detta var ett möte mellan Vidja Vägförening och PostNord)

Vägföreningens åsikt är att brevlådor ska placeras vid tomtgräns.

PostNords åsikt är att det ska fortsätta vara brevlådesamlingar.

Vägföreningen påpekar att brevlådesamlingarnas platser i nuläget måste flyttas då de inte kan finnas kvar på de platser där de finns idag då den marken övergår till privata fastigheter.

PostNord ska ta fram förslag på var de nya brevlådorna bör placeras. I förslaget ingår att maxantal brevlådor per ställning bör vara 15-20 stycken (Dvs fler brevlådesamlingar än vad som finns idag) De medlemmar från Vidja Vägförenings styrelse som deltog har gått med på att titta på förslaget då i rollen som privatpersoner. Vägföreningen kommer inte ha något med framtida brevlådeställningar att göra.

PostNord tar sedan kontakt med kommunen kring det framtagna förslaget då brevlådesamlingar i så fall kommer att placeras på kommunens mark.

Vägföreningen framförde åsikten att denna genomsyn borde gälla även brevlådesamlingarna i etapp 2 för att bädda för framtiden.

Sammanfattningsvis: Vägföreningen och PostNord står mycket långt ifrån varandra i denna fråga, detta är dock egentligen inte en fråga för Vidja Vägförening utan för Huddinge kommun och PostNord att diskutera.

 

Vägarbete pågår!

18 augusti, 2017 in Information från styrelsen!

Nu pågår vägarbete på Ringsättravägen och Kattugglevägen. Även andra vägar kommer att arbetas med: Helmerdalsvägen, Näktergalsvägen, Grönfinksvägen.

Varför görs detta: vägarna slits av väder och tung trafik. Vägföreningens uppdrag är att hålla vägarna i farbart skick tills dess att kommunen övertar driften i och med att detaljplanen för etapp 2 vinner laga kraft. Fram tills dess görs de åtgärder som behövs, men kanske inte alla åtgärder som borde göras. Stora kostsamma åtgärder kommer att undvikas eftersom det är att slänga pengar i sjön då vägarna ändå ska göras om helt för att följa detaljplanen.

Vad kan du själv göra för att hålla vägarna i gott skick:

Rapportera fel till vagar (at) vidja.nu

Håll hastigheten! Kör lugnt och försiktigt!

Undvik att ta in tung trafik i området!

vägarbetepågår