You are browsing the archive for 2017 september 14.

Dags att hålla koll igen!

14 september, 2017 in Information från styrelsen!

Flera incidenter har inträffat: det har klottrats, fruktträd har pallats och förstörts, allmän nedskräpning har skett, folk kör för fort och för farligt.

 

Det är viktigt att vi alla tar gemensamt ansvar för vår boendemiljö! Håll koll på era ungdomar! Håll koll på er själva! Vi driver och förvaltar Vidja tillsammans, det innebär också att vi betalar tillsammans för att hålla Vidja och omgivningar i gott skick.

Vad kan du göra?

Se till att din närmiljö hålls snygg och skräpfri (slyröjning, hålla fri sikt vid vägarna)

Håll hastighetsbegränsningen (och ärligt talat, kör lite långsammare än så…)

Säg till! Om du ser folk du inte känner igen så kan ett vänligt ”Hej hej, vart ska ni ta vägen?”  hjälpa långt. Både för att skrämma bort de som inte ska vara här men också för att skapa vänlig atmosfär.

Håll koll på era ungdomar!

Sätt på er reflexer!!

Syn i Vidja

14 september, 2017 in Etapp 2, Information från styrelsen!

Idag på förmiddagen var Vidja Vägförening, fastighetsägare i Vidja, Huddinge kommun kallade till friluftssammanträde och syn i Vidja med representanter för Mark- och miljödomstolen.

Mer information om hur det gick till och vad som gjordes och vad som hände nu kommer när protokollet från mötet är tillgängligt.

syn_i_vidja