You are browsing the archive for 2019 juni 20.

Utbetalningar av inkomster från såld mark

20 juni, 2019 in Information från styrelsen!

Detta med att kunna betala ut för såld mark till vägföreningens medlemmar är inte en enkel sak. Som tidigare meddelats på årsmöten så handlar det i nuläget om små-summor men längre fram kommer det handla om mer pengar. De inkomster som Vägföreningen får genom såld mark kan inte fonderask, eller användas till underhåll, utan ska betalas ut till medlemmarna av vägföreningen.

Vägföreningens styrelse har i över ett års tid (snarare två år) undersökt olika varianter för att kunna administrera detta och har nu förhoppningsvis en lösning som kommer vara hållbar under längre tid. Den verksamhet som idag hanterar vårt medlemsregister kan genom en extra tjänst samla in bankkontonummer på ett säkert sätt. När sedan bankkonton finns så kan en sådan fil sedan lämnas över till Vägföreningens bank som därefter kan administrera utbetalningar.

Vi hoppas på detta sätt att de första utbetalningarna därför kan ske under hösten.

Du behöver i nuläget inte göra någonting. När det blir aktuellt att samla in bankkonton kommer detta ske genom att du får brev från Föreningshuset med användarnamn och lösenord.

280