You are browsing the archive for 2019 oktober.

Fixardag 13 oktober kl 10.00

11 oktober, 2019 in Information från styrelsen!

På söndag samlas vi vid dansbanan vid Ringsättrabadet för fixardag!

Jonas Nordin är utslagen med diskbråck så Vidjabon Rikard Kullenberg kommer vara med och delegera uppgifter! Tack för det!

Ta upp badstegar

Klippa gräs och städa lekplatsen

Dra bort ogräs på volleybollplanen

Röja stigen vid Stora Helmerdalsbryggan

Slyröja runt Ringsättra och Helmerdals bryggor

Ny lucka till föreningshuset

Städa toan vid Ringsättrabadet

Röja sly i vägkorsningar – alla möjliga tänkbara!

 

Kan du inte vara med just på söndag, så kan du alltid gå ut med röjsåg och röja ändå!

 

Stolpar

7 oktober, 2019 in Etapp 2

Projektering pågår i etapp 2. Det innebär att olika områden mäts och projekteras inför framtida byggnation av olika slag. Olika typer av träpinnar sätts ut. Dessa ska man låta stå kvar och inte göra något med.

Stolparna/pinnarna har olika markeringar och betyder olika saker. De här blåa markerar där man provborrar för bärighet och djup till berg t ex. Andra pinnar har andra betydelser. Undrar du mer om just dina pinnar på eller i närheten av din fastighet så kontaktar du Gizem Yücel på Huddinges kommun via 070 – 77 402 71 eller gizem.yucel@Huddinge.se

Enligt kommunens tidsplan på hemsidan skulle detta inmätningsarbete, samt kontakt med berörda fastighetsägare i etapp 2A, ske under första halvåret 2019. Här har man uppenbarligen blivit försenad.

stolpeblå

Fixardag! 13 oktober

3 oktober, 2019 in Information från styrelsen!

Samling som vanligt vid Ringsättrabadet kl 10.00

På listan i höst är:

Ta upp badstegar

Snygga till lekplatsen

Rensa ogräs på volleybollplanen

Röja stigen vid stora Helmerdalsbryggan

Slyröja runt bryggor

Ny lucka på kiosken

Städa av ”toaletten” vid badet

Röja sly i vägkorsningar och alla andra tänkbara ställen.

Efteråt bjuds på kaffe och korv m.m.

Alla kan vara med: om du har fysiska förhinder kanske du kan köra släp, forsla saker m.m utan att behöva bära.

En del verktyg finns på plats men ta gärna med flera.

Släpkärra är önskvärt!

fixardag_3

Tänk på att du alltid kan ta en slysåg och röja av i din egen korsning eller någon annanstans där gräs och sly växer högt för att främja sikt! Det behöver du inte vänta på en fixardag för!