You are browsing the archive for 2020 oktober 16.

Dikesröjning och slyröjning pågår, se efter din egen tomt!

16 oktober, 2020 in Information från styrelsen!

Och samtidigt som slyröjning och dikesröjning pågår i området OCH det är eldningsvecka är det bra att passa på att se om din egen fastighet. Vi följer Huddinge kommuns regler kring växtlighet vid tomtgräns mot gatan.

Här har du mer information om eldningsveckor och vad det innebär:

https://www.huddinge.se/bostad-och-miljo/din-bostad-och-tomt/eldningsvecka/

Här har du mer information om vad som gäller för växtligheten nära gator:

https://www.huddinge.se/contentassets/0c8c54b65be84ca9be1918b33a7d1271/nbf-folder-klipp-hacken.pdf

 

Till exempel: om din tomt ligger vid en gata ska växter inte vara högre än 80 cm och det ska vara fri sikt runt hörn.

Vid din utfart ska sikten vara fri 2,5 meter åt båda håll och växter ska inte vara högre än 80cm

Växter och buskar ska inte växa ut på eller över gatan och när du planterar bör stora växter stå 2 meter in från tomtgräns!

Och förstås: växter ska inte växa ut på eller över eller runt luftledningar!