You are browsing the archive for 2016 mars 22.

Etapp 2 – information från kommunen

22 mars, 2016 in Information från styrelsen!

Vid Vägföreningens möte med Huddinge kommun i februari informerades om att planen är att detaljplanen för etapp 2 ska antas till sommaren. De fastighetsägare som berörs av förändringar i detaljplanen har fått information om detta. (Ett fåtal fastighetsägare.)

Om du har frågor kring t ex dagvatten, ändringar i detaljplanen, m.m så kan du läsa på Huddinges hemsida om planläggningen i Vidja.

http://huddinge.se/vidja

Här finns alla dokument, kartor, ändringar i planen för etapp 2 m.m. Här kan du se tänkt sträckning för bussen, vart dagvattnet ska tas om hand, vilka markförsäljningar som ska ske, vilka avstyckningar som kan ske m.m.

Här finns också kontaktuppgifter till personer på kommunen.

Vi fick på årsmötet veta att Johanna Tullhage-Wahdstorp precis har slutat men när kommunen hinner uppdatera bör hennes efterträdares kontaktuppgifter finnas tillgängliga där.

Sökes: fotbollsplansfadder

22 mars, 2016 in Information från styrelsen!

På årsmötet kom frågan upp om skötsel av fotbollsplanen. Styrelsen eftersöker intresserade som vill vara fotbollsplansfaddrar. Vissa medel kan vid behov skjutas till.

Under innevarande år, och framåt, kommer styrelsen att pröva att engagera fler Vidja-bor utöver styrelsens medlemmar i skötsel och trivsel i Vidja.

Vill du vara fotbollsplansfadder maila info (at) vidja.nu. Styrelsen kommer sammanföra de som har anmält sig.