You are browsing the archive for 2016 mars 25.

Frågor och svar

25 mars, 2016 in Information från styrelsen!

Frågor och svar från årsmötet kommer läggas ut här allteftersom, dessa kommer också stå i protokollet från årsmötet.

 

Fråga: Jag bor i Etapp 1. Varför betalar jag vägavgift när kommunen ansvarar för vägarna i Etapp 1.

Svar: så länge Vidjavägen ingår i gemensamhetsanläggningen, och du måste använda Vidjavägen för att ta dig till och från din bostad, så ingår din fastighet i gemensamhetsanläggningen, och Etapp 1 kan inte bryta sig ut ur gemensamhetsanläggningen i förtid.

Fråga: Jag bor i Etapp 1. Varför betalar jag lika stor vägavgift som boende i Etapp 2?

Svar: Det går inte att ha olika vägavgifter för samma andel i en och samma gemensamhetsanläggning.