You are browsing the archive for 2016 juni.

Vildkatter i Vidja

29 juni, 2016 in Information från styrelsen!

En bekymrad Vidja-bo vill hälsa detta:

 

Känner ni igen denna honkatt? Hon finns frekvent runt Näktergalsvägen där hon sedan ett par veckor matas dagligen eftersom hon är extremt hungrig och helt uppenbarligen inte har någon ägare. Någonstans har hon ungar som Kattstallet planerar att fånga in tillsammans med sin mamma och placera om i kärleksfulla hem. Är det din katt eller känner du till varifrån hon kan tänkas komma? Skicka gärna ett mail till maria.vidja@live.se med all information du har, stort som smått. Jag vill samtidigt passa på att flagga för att Vidja är ett ökänt område för hemlösa katter vilket jag tycker är mycket tråkigt. Kastrera era tamkatter och skaffa er naturligtvis aldrig en sommarkatt. Med önskan om en härlig sommar! /Maria

sommarkatt

 

 

 

Webbredaktören vill också understryka vikten av att se till att din utekatt får en tatuering i örat, ett enkelt sätt att låta synas att katten har en ägare, samtidigt som katten inte hindras i sin framfart så som ett halsband kan göra.

Hör av dig till Maria om du vet mer om katten på bilden!

 

Kommunfullmäktiges möte 13 juni 2016

27 juni, 2016 in Etapp 2, Information från styrelsen!

Obs! Uppdaterat med information om hur du överklagar!

 

Vid kommunfullmäktiges möte den 13 juni togs beslut på Vidja Etapp 2, samt beslut på Gatukostnadsutredning för Etapp 1 och 2. Dokumenten för detta finns på Huddinges hemsida under Kommun och politik men jag har också laddat upp dem här nedan.

Gatukostnadsutredningen slår fast ett tak för gatukostnad i Vidja till 206500 kr för befintlig fastighet

Gatukostnadsutredning för Vidja etapp 1 och 2 inom kommundelen Trångsund, SBU, tjänsteutl

 

Här är hela protokollet från mötet. Delen om Vidja Etapp 2 och antagandet av detaljplanen finns under § 9 vilket är på sidan 30

Kommunfullmaktiges_protokoll_2016_06_13_med_bilagor

Beslutet om detaljplanen kan överklagas av den som är berörd av detaljplanen och som senast under utställningstiden skriftligen framfört synpunkter som inte blivit tillgodosedda.

Ett överklagande skall ske skriftligen och måste ha inkommit senast 3 veckor från tillkännagivandet, vilket i det här fallet är 8 juli!

Den som överklagar ska i skrivelse ange vilket beslut som överklagas, t ex genom att ange paragraf i protokollet, datum för beslut, ärendets diarienummer samt ange den ändring av beslutet som begärs. Det bör också anges varför beslutet skulle vara oriktigt. Den skrivelse som skickas in ska vara undertecknad, försedd med namnförtydligande samt uppgift om adress.

Överklagande ska adresseras till Mark – och miljödomstolen, men sändas till:

Huddinge Kommun

Kommunstyrelsen

141 85 Huddinge

Kommunen vidarebefordrar till Mark – och miljödomstolen.

Upplysningar lämnas av planassistent Christina Lundqvist 08 – 5353 64 11, christina.lundqvist@huddinge.se

Utställningsutlåtande finns tillgängligt på www.huddinge.se/vidja

 

 

Midsommarafton!

24 juni, 2016 in Information från styrelsen!

Samling vid badet kl 10 för att klä stången! Kläder efter väder!

 

Stången reses vid 12-tiden! Alla är välkomna!

Ponnyridning finns. Ta med kontanter och din picknickkorg!

 

Midsommar 2015Så här såg det ut förra året när tappra Vidja-bor trotsade kyla och elände!

Sommar i Vidja

21 juni, 2016 in Information från styrelsen!

sommarbild_hemsida1

 

Vi tackar Francisca Baettig för bidraget!

Viktigt meddelande till boende i Etapp 1 som vill köpa mark av Vägföreningen

20 juni, 2016 in Etapp 1, Information från styrelsen!

Uppdaterad 2016-06-21 med kartor över S1, S2 och ansökan om lantmäteriförrättning, se längst ned i inlägget

 

På årsmötet fattades beslut om att mark mindre än 900kvm fick styrelsen mandat att sälja till medlemmar utan att kalla till medlemsmöte. Obs att detta beslut gäller S1, S2 och GA4

Många förfrågningar om markköp har inkommit.

Detta gör styrelsen nu:

1. Eftersöker firma/person som kan göra markvärdering av de aktuella markbitarna

2. Eftersöker oberoende firma/person som kan hantera detta åt Vägföreningen då Vägföreningens styrelse inte har möjlighet att hantera detta

Därefter är gången ungefär som så här enligt Lantmäteriet Huddinge:

Ansökan om fastighetsbildning samt avtal (avtalsförslag har inkommit från Lantmäteriet) och karta skickas av de två berörda fastighetsägarna till Lantmäteriet

När fastighetsbildningen är klar kan fastighetsägare beställa nybyggnadskarta

När nybyggnadskarta har inkommit kan fastighetsägare söka om bygglov

 

Om två fastighetsägare vill byta mark med varandra för att det ska bli ”bättre” tomter så skall de lämna in samma typ av ansökan

 

När 1 och 2 enligt ovan är klart kommer berörda fastighetsägare kontaktas.

Vidja s 2 karta - Karta i pdf över S2

Vidja s 1 karta - Karta i pdf över S1

lantmateriforrattning Ansökan om lantmäteriförrättning

Etapp 2

19 juni, 2016 in Etapp 2, Information från styrelsen!

På Kommunfullmäktiges möte 13 juni så fanns Vidja Etapp 2 samt gatukostnadsutredning med på dagordningen. Styrelsen väntar nu på att protokollet ska bli klart innan vi går vidare. Mer information kommer.

Tjuvfiske i Vidja

19 juni, 2016 in Information från styrelsen!

Sportfiskarna informerar om att tjuvfisket har ökat i Orlången!

Vidja vägförenings styrelse har därför givit Sportfiskarna tillstånd att utöva kontroll även av Vidjas vatten. Vid kontroller kommer legitimation och fastighetsbeteckning att efterfrågas.

Till nästa säsong hoppas styrelsen att vi hinner få fram ett fiskekort till Vidjabor.

Fiskereglerna som Sportfiskarna har gäller även Vidjas del av Orlången. Fiskeregler finns under Om Vidja och har nu uppdaterats med denna nya information.

Glad Midsommar!!

19 juni, 2016 in Information från styrelsen!

midsommar_16

 

På fredag är det Midsommarafton!

Det ser ut som om vinterjackan kan lämnas hemma i år även om det kanske är säkrast att ta med regnkläder!

 

Samling vid badet kl 10 för att klä stången. Ta med najtråd och tång och snöre och blommor och björkkvistar och vad helst annars man kan använda för att klä en midsommarstång!

Stången reses vid 12-tiden! Musik utlovas!

Ponnyridning! Glatt humör! Man ur huse!

Sommar i Vidja

16 juni, 2016 in Information från styrelsen!

sommarvidja2

 

 

 

 

 

 

 

Glöm inte att skicka din sommarbild till info (at) vidja.nu så lägger vi upp den här på hemsidan!

Sommar i Vidja

14 juni, 2016 in Information från styrelsen!

sommarvidja3

 

 

Nu grönskar det i dalens famn, nu doftar äng och lid…