You are browsing the archive for 2016 juli 15.

Viktigt meddelande från Storstockholms brandförsvar

15 juli, 2016 in Information från Storstockholms brandförsvar, Information från styrelsen!

15 juli – uppdaterat längre ner

Pressmeddelande från Storstockholms Brandförsvar om sanering av markföroreningar vid brandövningsfältet Ågesta!

Brandövningsfältet Ågesta saneras efter markföroreningar pressmeddelande 20160715

www.storstockholm.brand.se

Frågor kring detta:

Frågor kring arbetet med att sanera föroreningarna kontakta Jonas Nyström, kommunikatör Storstockholms brandförsvar, telefon 08 – 454 87 16, e-post: jonas.nystrom@ssbf.brand.se

Frågor kring dricksvattenkvalitet, kontakta Huddinge kommun, Staffan Stafström, miljöchef, telefon 08 – 535 364 44, e-post: staffan.stafstrom@huddinge.se

Uppdaterat 21 juli 2016

Det finns också mer information på Huddinges hemsida:

http://www.huddinge.se/bygga-bo-och-miljo/nyhetsarkiv-bygg-bo-och-miljo/information-om-eventuella-fororeningar-i-agesta/

Samt en blänkare från DN där en styrelsemedlem också får uttala sig:

http://www.dn.se/sthlm/brandforsvarets-kemikalier-kan-ha-fororenat-dricksvattnet/

Tillägg den 27 juli

http://mitti.se/farligt-amne-kan-ha-lackt-ut-i-brunnar/?tag=huddinge