You are browsing the archive for 2018 februari 08.

Geotekniska undersökningar

8 februari, 2018 in Information från styrelsen!

Stockholms vatten har tidigare gjort geotekniska undersökningar på vägar inom etapp 2 och kommer fortsätta göra ytterligare undersökningar av markförhållanden inom området. Sweco och Bjerking samarbetar kring detta på uppdrag av Stockholm Vatten och Avfall.

Inget prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen.

8 februari, 2018 in Etapp 2, Gatukostnad, Information från styrelsen!

Häromdagen kom domen. Det blir ingen prövning av detaljplanen i mark- och miljööverdomstolen. Domen har kommunicerats till samtliga klaganden.

Svea HR P 10755-17 Slutligt beslut (ej särskilt uppsatt) 2018-02-06

Vad händer nu?

Det vet vi inte riktigt, men däremot så om vi följer vad som hände med etapp 1 så blir det ungefär som följer:

Detaljplanen för etapp 2 vinner laga kraft om några veckor. Kommunen kommer då att snabba upp den projektering som redan pågår. Etapp 2 är indelat i tre delar, A, B och C och planen är att börja med del A. Varje del har en genomförandetid på 4-5 år.

Vägföreningen kommer också påbörja kommunicerande med kommunen kring allt vad det innebär med kommunens byggnationer i etapp 2, samt diskussion kring underhåll och drift av gator i etapp 2.

Får jag börja bygga nu då?

Nja, inte riktigt än. Men följ processen på www.Huddinge.se/vidja så får du reda på mer. Du kan söka om bygglov när detaljplanen vunnit laga kraft, men inte börja bygga (eller flytta in i ditt hus) förrän vid senare tillfälle. På Huddinges hemsida finns också alla handlingar och kartor på de tre delarna m.m.

Behöver jag betala gatukostnaden nu?

Nej, det behöver du inte förrän hela etapp 2 är klart.

Mer information kommer allt eftersom.