You are browsing the archive for 2018 februari 15.

Valberedningen söker revisorer

15 februari, 2018 in Information från styrelsen!

Revisor och revisorssuppleanter sökes!

På grund av sjukdom/personliga skäl så har vi idag en ordinarie revisor som är vald på ytterligare ett år. Därför behövs en revisor till samt två suppleanter.

Vilka är revisorns arbetsuppgifter: att granska styrelsens räkenskaper, protokoll och övrigt och därefter presentera revisorsberättelse på årsmötet. Man behöver vara noggrann och en fördel är om man är van vid arbetet, men det går också att lära sig.

Vilka är revisorsuppleanternas arbetsuppgifter: att vara beredda att träda in i revisors ställe vid behov

Enligt stadgarna kan vi inte gå vidare i årsmötet utan att ha full uppsättning med revisorer och revisorssuppleanter.

Är du intresserad? Kontakta Valberedningen genom Martin Bergman martin-bergman@live.se eller Monikka Stenberg 076 – 629 62 09

Snart är det årsmöte!

15 februari, 2018 in Brevlådor, Etapp 1, Etapp 2, Gatukostnad, Information från styrelsen!

Glöm inte bort årets medlemsmöte.

Söndagen den 18 mars
Kl 13.00 Vi ses vid Ågestaverket/Ågesta utbildningsanläggning (Vidjavägen 17) för en guidad tur på området av Storstockholms brandförsvar (mestadels utomhus och ej inne i det gamla kärnkraftverket) som förväntas pågå i en timme.
ca 14.00 Därefter bjuds du på kaffe och något enklare kex. Har du några allergier får du gärna ta med dig något eget.
kl 14.30 Årets medlemsmöte börjar. Om det kommer många så finns en sittplats per fastighet.

En motion har inkommit.
I övrigt bjuds du på information (och skvaller) om etapp 1 och etapp 2 – som då har vunnit laga kraft
Lantmäteriförrättning och information om markförsäljning
BRevlådor och möte med kommunen m.m.