You are browsing the archive for 2018 mars.

Peta in en pinne i brasan…

27 mars, 2018 in Information från styrelsen!

Eller i alla fall lägg sly på valborgselden.

De två helgerna före Valborgsmässoafton, dvs 21-22 och 28-29 april kommer bommen vara öppen så du kan lägga ris och sly på valborgsbrasan nere vid Ringsättrabadet. Obs! Inga möbler, inget plast, osv. BARA sly och ris från naturen.

Fixardag Söndag 22:a April

26 mars, 2018 in Information från styrelsen!

 

Vi träffas vid ”kiosken” vid Ringsättrabadet. Jobbar mellan 10.00-13.00.

Här är årets ”arbetslista”

-Renovera två bryggor

-Olja bryggor

-Måla på föreningsstugan

-Ev slyröjning

-Städa materialgården

-Diverse

Material och verktyg kommer att finnas, men ta gärna med eget. En bil med släp är också en bra idé!

Efteråt bjuds på kaffe o korv.

 

Om du har förslag på fler saker som behöver fixas kontakta Jonas Nordin i styrelsen på

0708-663173. Det behöver inte heller vara fixardag för att fixa saker. Dra ihop ett gäng för att fixa det som behöver fixas. Hör av er innan till styrelsen med era planer.

Vidjavägen

23 mars, 2018 in Information från styrelsen!

Flera Vidjabor som felanmält skador på Vidjavägen har fått svar att Vidjavägen är Vidja Vägförenings ansvar.

Vägföreningen vill understryka att detta stämmer inte. Huddinge kommun har ännu driftsansvar för Vidjavägen – från stallet till ”nya” rondellen inne i Vidja.

I somras skulle Huddinge kommun laga vägen och därefter skulle en syning ske och om vi var nöjda med detta skulle vägen återlämnas till Vägföreningen i avvaktan av att detaljplanen för etapp 2 skulle vinna laga kraft. Huddinge kommun lagade några få potthål men därefter skedde inget. Det innebär att när servicecenter svarar att Vidjavägen driftas av Vidja vägförening så har de fel. Ordförande har varit i kontakt med flera instanser i kommunen kring detta.

Fortsätta vara ihärdiga och felanmäl. Bifoga gärna informationen om att Huddinge kommun fortfarande har driftsansvaret.

Ringsättravägen

23 mars, 2018 in Information från styrelsen!

Till årsmötet kom en motion från medlemmar i vägföreningen – kring Ringsättravägens skick och standard. Motionärerna föreslog att lägga Y1Gbeläggning på den mest utsatta sträckan på Ringsättravägen.

Styrelsen lämnade ett förslag kring åtgärder som bygger på att inom inte alltför lång tid kommer driftsansvar för Ringsättravägen att övertas av Huddinge kommun. Detta förslag innebär sladdning 4 gånger per månad samt saltning 2 gånger per månad – detta till en sammanlagd årskostnad på 100,000 kr.

Mötet gick till röstning mellan förslagen och mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag. Styrelsen kommer att vid nästa medlemsmöte försöka att separera kostnader särskilt för sträckan på Ringsättravägen från de övriga vägunderhållskostnaderna.

Dock måste ju tjälen gå ur marken först innan riktiga åtgärder kan sättas in, och som vädret ser ut så kommer det dröja ett tag till.

Vad kan du göra för att minimera riskerna för skador på vägarna?

Kör långsamt!! Det är bra både för bilen, folk som är ute och går, hästarna och övrigt djurliv.

Ta inte in tung trafik i området i onödan!! Tung trafik påverkar vägarna väldigt mycket.

I hela etapp 2-området gäller också att skador och potthål och annat bör rapporteras till vägansvariga så snart du upptäcker dem. Tänk inte att ”äsch det är det säkert någon annan som gör”. Kontaktuppgifter till vägansvariga hittar du under kontaktuppgifter.

 

Valborgskörens första repetition!

23 mars, 2018 in Information från styrelsen!

Glöm inte bort Valborgskören. På söndag repeterar vi första gången. Lite sångarvana krävs, men på den nivån att om du har HÖRT sångerna förut så är du kvalificerad. Några har anmält sig men vi har gott utrymme för fler. Eftersom själva framträdandet kommer vara utomhus (utan uppmickning) så är det så att ju fler som kommer desto bättre eftersom vi då kan ha en chans att höras.

Vi repar på söndag kl 12, hos en Vidjabo. Skicka ett sms till 0702-472330 så får du reda på vart vi ska vara. Några som inte kan vara med på söndag har också anmält intresse för att vara med på nästa rep!

Vi börjar med Längtan till landet (vintern rasat) och jag har med ytterligare två sånger till första tillfället!

Alla är välkomna!

Båtplatser i Vidja

22 mars, 2018 in Information från styrelsen!

Det kom flera frågor om båtplatser i Vidja under medlemsmötet 2018. Om du tittar i fliken Om Vidja så hittar du ett avsnitt om båtplatser där. Där finns information om antal, regler m.m. När det nya båtavtalet är helt färdigt kommer det också läggas upp här.

Vägföreningens styrelse söker ständigt efter bryggansvariga. Du kan kontakta Keti Rizeva på marinor (at) vidja.nu om du har frågor eller är intresserad av att hjälpa till med båt och bryggansvaret.

Fiskeregler i Vidja

21 mars, 2018 in Information från styrelsen!

Frågan kom upp på årsmötet om det inte gick att lägga ut information om fiskeregler på hemsidan…

Detta finns redan – om du tittar här till höger i fliken Om Vidja så hittar du information om fiskereglerna och karta över Vidjas vatten.

2018 års medlemsmöte avklarat!

20 mars, 2018 in Information från styrelsen!

Tack till alla som kom till årets medlemsmöte!

En väldigt vacker söndag möttes vi på Ågestaverket. Dagen inleddes med Daniel Scott från Storstockholms brandförsvar som höll en genomgång om Ågestas historik och sedan tog med oss runt på en guidad tur.

54 personer kom till detta! Här nedan ser du Daniel Scott visa hur anläggningen ser ut.

daniel_scott_agesta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter en paus för fika och inregistrering började årsmötet. Då var salen full så alla fick inte en ordentlig sittplats. 89 röstberättigade fastigheter närvarade, plus sällskap, så något över hundra personer fanns på plats. Detta var rekord för de senaste åren!

Det blev ett långt och spännande årsmöte med mycket information. Vi vill särskilt tacka er som höll ut hela vägen till slutet. Här nedan ser du Björn Norrlind som gör ett försök att göra markförsäljningarnas påverkan på den enskilde andelsägaren i gemensamhetsanläggningen begriplig för mötet medan ordförande Roland Janevi tittar på.

årsmöte_18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mötet avslutades och då fanns en komplett vald styrelse och en komplett invald grupp med revisorer och revisorssuppleanter, det tackar vi för!

Vad händer nu?

Protokollet är färdigskrivet i sin första version och ordförande och justerare lägger nu sin hand vid det. Protokollet kommer att justeras på måndag den 26 mars och kommer 1-3 dagar därefter finnas för nedladdning här på hemsidan. Protokollet kommer inte finnas tillhanda på anslagstavlor eftersom tidigare erfarenhet visar att protokollen snabbt försvinner därifrån (senast försvann protokollen under den tid som vi höll på att sätta upp dem.)

Styrelsen kommer därefter ha sitt konstituerande möte för att utse vilka styrelsemedlemmar som har vilka uppgifter samt att besluta om firmatecknare.

Revisorerna och suppleanterna kommer också att påbörja sitt arbete.

Här på hemsidan kommer enskilda frågor lyftas upp och här kommer också information om det var några särskilda frågor på medlemsmötet som styrelsen ska återkomma med svar om.

 

 

Medlemsmöte i morgon

17 mars, 2018 in Information från styrelsen!

Vi ses i morgon på Ågestaverket. Kl 13 för guidad tur i brandförsvarets anläggningar (ta på dig bra kläder, det är utomhus) och själva mötet börjar kl 14.30.

När du kommer så blir du avprickad i röstlängden och får ett gult röstkort. OM det blir mycket folk så får bara en person per fastighet plats i lokalen.

Om du inte har fått årsmöteshandlingarna, eller råkat lägga dem i pappersinsamlingen, så finns de här på hemsidan under flik dokument att läsa och/eller skriva ut. (Tänk på miljön, skriv inte ut i onödan).

Där finns också en dagordning med rättelse. (Punkt 12 och 13 har bytt plats.)

 

Tänk på att parkera smart utanför! Tätt ihop med bilarna så att alla får plats. Samåk gärna med din granne för miljöns skull.

Glöm inte medlemsmötet!

12 mars, 2018 in Information från styrelsen!

Snart är det vår och snart är dags för årets medlemsmöte.

Handlingarna finns nu att ladda ner och skriva ut under flik dokument här på hemsidan. De har nu gått ut med post till de flesta och till ett fåtal med registrerad epostadress (de flesta epostadresserna studsade förra året, därav få utskick per epost).

Några exemplar av årsmöteshandlingarna kommer också finnas på själva mötet, t ex med ev ändringar.

Om du inte hinner med den guidade turen så kommer du direkt till mötet.

Där kommer Du se två glada herrar vid ett bord som prickar av dig och din fastighet. Varje fastighet får ett gult röstkort.

OM du inte kan komma och behöver skicka ett ombud så behöver en fullmakt vara skriftlig och underskriven av dig och innehålla information om vem du är och din fastighet samt vem som röstar i ditt ställe.

Formuleringen kan vara: Arne Arnesson, fastighet x-zyå ger härmed fullmakt till Berta Bertilsson att rösta i mitt ställe. Och underskrift.