You are browsing the archive for 2018 mars 23.

Vidjavägen

23 mars, 2018 in Information från styrelsen!

Flera Vidjabor som felanmält skador på Vidjavägen har fått svar att Vidjavägen är Vidja Vägförenings ansvar.

Vägföreningen vill understryka att detta stämmer inte. Huddinge kommun har ännu driftsansvar för Vidjavägen – från stallet till ”nya” rondellen inne i Vidja.

I somras skulle Huddinge kommun laga vägen och därefter skulle en syning ske och om vi var nöjda med detta skulle vägen återlämnas till Vägföreningen i avvaktan av att detaljplanen för etapp 2 skulle vinna laga kraft. Huddinge kommun lagade några få potthål men därefter skedde inget. Det innebär att när servicecenter svarar att Vidjavägen driftas av Vidja vägförening så har de fel. Ordförande har varit i kontakt med flera instanser i kommunen kring detta.

Fortsätta vara ihärdiga och felanmäl. Bifoga gärna informationen om att Huddinge kommun fortfarande har driftsansvaret.

Ringsättravägen

23 mars, 2018 in Information från styrelsen!

Till årsmötet kom en motion från medlemmar i vägföreningen – kring Ringsättravägens skick och standard. Motionärerna föreslog att lägga Y1Gbeläggning på den mest utsatta sträckan på Ringsättravägen.

Styrelsen lämnade ett förslag kring åtgärder som bygger på att inom inte alltför lång tid kommer driftsansvar för Ringsättravägen att övertas av Huddinge kommun. Detta förslag innebär sladdning 4 gånger per månad samt saltning 2 gånger per månad – detta till en sammanlagd årskostnad på 100,000 kr.

Mötet gick till röstning mellan förslagen och mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag. Styrelsen kommer att vid nästa medlemsmöte försöka att separera kostnader särskilt för sträckan på Ringsättravägen från de övriga vägunderhållskostnaderna.

Dock måste ju tjälen gå ur marken först innan riktiga åtgärder kan sättas in, och som vädret ser ut så kommer det dröja ett tag till.

Vad kan du göra för att minimera riskerna för skador på vägarna?

Kör långsamt!! Det är bra både för bilen, folk som är ute och går, hästarna och övrigt djurliv.

Ta inte in tung trafik i området i onödan!! Tung trafik påverkar vägarna väldigt mycket.

I hela etapp 2-området gäller också att skador och potthål och annat bör rapporteras till vägansvariga så snart du upptäcker dem. Tänk inte att ”äsch det är det säkert någon annan som gör”. Kontaktuppgifter till vägansvariga hittar du under kontaktuppgifter.

 

Valborgskörens första repetition!

23 mars, 2018 in Information från styrelsen!

Glöm inte bort Valborgskören. På söndag repeterar vi första gången. Lite sångarvana krävs, men på den nivån att om du har HÖRT sångerna förut så är du kvalificerad. Några har anmält sig men vi har gott utrymme för fler. Eftersom själva framträdandet kommer vara utomhus (utan uppmickning) så är det så att ju fler som kommer desto bättre eftersom vi då kan ha en chans att höras.

Vi repar på söndag kl 12, hos en Vidjabo. Skicka ett sms till 0702-472330 så får du reda på vart vi ska vara. Några som inte kan vara med på söndag har också anmält intresse för att vara med på nästa rep!

Vi börjar med Längtan till landet (vintern rasat) och jag har med ytterligare två sånger till första tillfället!

Alla är välkomna!