You are browsing the archive for 2018 maj.

Eldningsförbud

31 maj, 2018 in Information från styrelsen!

Det har säkert inte undgått någon att det varit regnfritt en längre tid. Det är eldningsförbud i hela länet!

Vad innebär det: du får i princip bara elda på en fast och säker eldplats.

Dvs din stora grill hemma på altanen en bra bit från torrt gräs och löv.

 

Du får alltså inte grilla i engångsgrill eller liten grill på stranden vid Ringsättrabadet till exempel. (Om du har en grill med dig finns det ett ypperligt ställe att ställa den på, där valborgselden stod, du kan inte missa det.)

Stor försiktighet bör iakttas både med fimpar, svetsloppor och annat!

Flytbadbryggehjälp sökes!

28 maj, 2018 in Information från styrelsen!

Nu finns material på plats för att kunna få flytbryggan på plats vid Ringsättrabadet!

Tre personer behövs plus en båt. Det behövs också 4 10-litersdunkar att använda som tillfällig markering och kedjehållare.

Planen är att sjösätta onsdag eller torsdag kväll den här veckan (efter kl 18).

Utan frivilliga ingen flytbrygga! Hör av dig till Jonas Nordin 070-866 31 73 om vilken kväll du kan hjälpa till!

 

GDPR

21 maj, 2018 in Information från styrelsen!

Du har säkert inte missat den nya personuppgiftslagen som träder i kraft 25 maj.

Vidja vägförening förvarar de personuppgifter som behövs för att vi ska kunna veta 1. vilken fastighet du (eller flera) äger och hur stor andel av denna du äger och 2. hur vi ska fakturera vägavgift (och i förekommande fall båtavgift) av dig. Dessa uppgifter kommer från lantmäteriet eller är våra egna registrerade (t ex ibland vill en fastighetsägare ha faktura på annat sätt än till sin folkbokföringsadress)

Dessa uppgifter förvaras hos en extern registerhållare, www.foreningshuset.se

När du inte längre är fastighetsägare i Vidja och dina och Vägföreningens förehavanden är avslutade (i framtiden kan det t ex handla om utbetalningar pga markförsäljning som gjorts när du var fastighetsägare i Vidja även om du upphört att vara det senare som gör att ditt namn behöver hänga kvar i registren ett tag även efter försäljning av din fastighet.) så tas du bort ur våra register.

 

 

 

 

 

Glöm inte att lägga i din båt före 31 maj!

17 maj, 2018 in Information från styrelsen!

Du har knappt två veckor på dig.

 

Brygginfo

15 maj, 2018 in Information från styrelsen!

Nu är alla bryggstegar på plats vid baden.

Ringsättrabryggan kommer att åtgärdas vid tillfälle. Flyt/badbryggan kommer att komma på plats om några veckor hoppas vi. Då kan det behövas frivilliga!

 

sommarfest

 

Dags för årets vägavgift

7 maj, 2018 in Information från styrelsen!

Nu kommer fakturan på årets vägavgift som ska betalas av alla fastigheter som ingår i gemensamhetsanläggningen, oavsett om man bor i Etapp 1 eller 2. Avgift för hel andel är 1700 kr.

Båtavgifterna går också ut, båtavgiften är nu 500 kr.

 

Nytt båtavtal på väg

6 maj, 2018 in Information från styrelsen!

Nu är det nya båtavtal på väg till alla som har båtplats. Där medföljer också de förhållningsregler som gäller. Dessa hittar du också här på hemsidan under båtplatser. Läs igenom förhållningsreglerna och skicka sedan tillbaka den delen som signeras till Vidja vägförening.

Allmänt

Vidja vägförening bedriver båtplatsuthyrning i Orlången. Föreningen har 4 bryggor; Barstabryggan, Helmedalsbryggan, Ringsättra lilla samt stora bryggan. Av säkerhets- och trivselskäl och för att uppfylla detaljplanens krav på god miljövård är det nödvändigt att alla följer de gemensamma ordningsregler som föreningen har fastställt.

 

Förpliktelser och förhållningsregler

Medlemmar

 • Endast medlemmar med fastighet i Vidja kan hyra plats, dispens kan ges med styrelsens godkännande. Varje fastighet har rätt att utifrån tillgänglighet disponera en båtplats (för fastighetens behov) vid någon av bryggorna
 • Båtplatsavgiften aviseras med årsavgiften till föreningen, senaste den 31 maj aktuellt år. Betalas inte påminnelsen, återgår båtplatsen till föreningen.
 • När fastigheten byter ägare, återgår båtplatsen till föreningen. Tidigare fastighetsägare ska anmäla flytt till styrelsen och se till att båt inte ligger kvar efter uppsägning av plats.
 • Om man inte nyttjar båtplats 1 säsong, återgår båtplatsen till föreningen. Detta gäller även om man har betalat för sin avgift. Dispens kan ges om man innan säsongens början, inkommer 3 veckor innan iläggning med förfrågan och får godkänt av föreningen.
 • Det är också angeläget att medlemmarna aktivt engagerar sig i bryggorna och deras skötsel, genom att bland annat ställa upp gemensamma arbetsdagar, se till grannarnas båtar och informerar föreningen om skadegörelser eller underhållsbehov.

 

Förhållningsregler för båten

 • Iläggning av båt senast 31 maj, dispens kan ges efter överenskommelse med föreningen
 • Båt och boj ska vara märkta med ägaridentifikation (båt med ex fastighetsbeteckning och boj med platsnummer) Omärkt båt eller båt vid bryggorna som saknar giltigt båtavtal kommer att avlägsnas utan ersättning till båtägaren
 • Att följa kommunens regler angående motorstyrka, f.n. max 5 hk.
 • Båten ska tas upp efter varje sommar. Placering av båten får endast ske på avsedda uppställningsplatser i mån av plats. All annan placering är förbjuden!
 • Att se till båten under säsongen, så att den inte p.g.a. nederbörd eller läckage sjunker eller nästan därtill. Att förtöjningspunkter skall ha ryckdämpare/fjädrar för att inte belasta brygga/stolpar i onödan. Skador av kringliggande båtar eller på bryggan ersätts av den ansvarige båtägaren.  

 

Föreningens ansvarsområden

 • Föreningen för kontinuerligt register över båtplatserna och kölista. Båtplatsmedlemmar som önskar byta plats, skall anmäla behovet via mail.
 • Bojar, ankare och övriga förtöjningsanordningar ingår inte i gemensamhetsanläggningen.
 • Föreningen står för löpande drift, underhåll och reparationer av båtbryggorna, detta finansieras genom båtavgifter.
 • Föreningen ansvara för öppning av bommar inför iläggning/upptagning av båt, se föreningens hemsida eller på anslagstavlorna för aktuella datum per säsong.
 • Att tillhandahålla ett båtsläp

 

 

Generella förhållningsregler – Miljö

 

 • Det är inte tillåtet att tömma olja, drivmedel eller annat avfall från bryggor eller i sjön
 • Vid underhåll av båtar på samfällighetsmark eller vid föreningens bryggor ska ske på sådant sätt att kemikalier, färg och slipdamm inte kommer ut och lämnas kvar i naturen.
 • Det är också angeläget att medlemmarna aktivt engagerar sig i bryggorna och deras skötsel, genom att bland annat ställa upp gemensamma arbetsdagar, se till grannens båt och informera föreningen om skadegörelser eller akuta underhållsbehov.

Sköna Maj Välkommen

6 maj, 2018 in Information från styrelsen!

valborg_18_1a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som vanligt var det kallt, men regnet föll inte förrän senare på natten.

Ett litet fackeltåg tände elden runt 20.30. Vidja Valborgskör hade världspremiär. Ca 150- 200personer kom och gick under kvällen.

Tack till alla som var eldvakter, lade ris på brasan och gjorde efterstädning!

Vet du redan nu att du nästa år vill organisera ett större fackeltåg, sjunga i Valborgskören, eller göra något annat för att utöka vårt Valborgsfirande hör av dig till styrelsen: info (at) vidja.nu

valborg18_2

Till alla båtplatshyrare vid Barsta

6 maj, 2018 in Information från styrelsen!

Fixardag söndagen 27 maj kl 10-12!

Sommartider kommer och det är dags för våra båtar att åter igen komma in i vattnet.
Datum för gemensam iläggning för Barsta är tänkt 27e maj från kl 10:00.
Ju fler på plats ju snabbare blir vi klara.
Återkoppla gärna till båtplatsansvarig om du kan delta :)

Bommar öppna

6 maj, 2018 in Information från styrelsen!

Bommar öppna från söndag den 5:e maj för iläggning av båtar, Behöver du låna båtsläpet, kontakta båtplatsansvarig i god tid.

Glöm inte att båten ska vara i senast 31:a maj! Detta enligt avtalet som är på väg ut!