You are browsing the archive for 2016 november 21.

Senaste nytt om etapp 2

21 november, 2016 in Etapp 2, Information från styrelsen!

Vid styrelsens senaste kontakt med Mark- och miljödomstolen kring ärendet om detaljplan etapp 2 så var informationen att ärendetiden nog är minst 6 månader, troligen längre pga dess komplicerade art. Dvs tidigast en bit in på det nya året.

Vi uppdaterar så fort vi har något att uppdatera.