You are browsing the archive for 2016 november 01.

Information från senaste möte med Huddinge kommun

1 november, 2016 in Etapp 1, Etapp 2, Information från styrelsen!

Etapp 1:

Arbeten ovan mark är nu slutbesiktigade. Arbete med vatten och avlopp är inte genomfört helt och hållet och slutbesiktning kommer att ske vid senare tillfälle.

Birka avetablerar sig från entreprenadplatsen innan årsskiftet. Återställning kommer att ske. Vissa delar av entreprenadplatsen kommer Vidja Vägförening kunna använda sig av.

Etapp 2:

Vi väntar på att få en tidsplan från kommunen. Tidsplanen har förskjutits på grund av resursbrist, men när Vidja Vägförening får den som kommer vi lägga ut den här.

Sent under hösten kommer inmätning ske. (Se även tidigare inlägg från Stockholm Vatten.)

Vidja Vägförening påbörjar arbete med att inventera pumpar inom etapp 2 och tar vattenprov på dessa inför kommande arbeten.

Diskussion om sträckningen på gång- och cykelbana från Vidja till stan fortsätter. Här är Vidja Vägförening inte en egentlig part i diskussionerna som förs mellan de olika kommuner som äger mark i området.

Ingången till skogen från Helmerdalsvägen öster om Vidjavägen kommer att åtgärdas så att branten planas ut och görs framkomlig.