You are browsing the archive for 2016 mars.

Glad Påsk!

26 mars, 2016 in Information från styrelsen!

Frågor och svar

25 mars, 2016 in Information från styrelsen!

Frågor och svar från årsmötet kommer läggas ut här allteftersom, dessa kommer också stå i protokollet från årsmötet.

 

Fråga: Jag bor i Etapp 1. Varför betalar jag vägavgift när kommunen ansvarar för vägarna i Etapp 1.

Svar: så länge Vidjavägen ingår i gemensamhetsanläggningen, och du måste använda Vidjavägen för att ta dig till och från din bostad, så ingår din fastighet i gemensamhetsanläggningen, och Etapp 1 kan inte bryta sig ut ur gemensamhetsanläggningen i förtid.

Fråga: Jag bor i Etapp 1. Varför betalar jag lika stor vägavgift som boende i Etapp 2?

Svar: Det går inte att ha olika vägavgifter för samma andel i en och samma gemensamhetsanläggning.

Fixardag 17 april

23 mars, 2016 in Information från styrelsen!

Klockan 10.00 samlas vi vid dansbanan och sedan arbetar vi tillsammans.

I planeringen ligger:

* färdigställa volleybollplanen

* tillverka och sätta upp anslagstavlor till bryggorna

* slyröjning

* ev målning av kiosk och dansbana

 

Boka redan nu in 17 april 10-13. Vi avslutar med korv och fika tillsammans!

Etapp 2 – information från kommunen

22 mars, 2016 in Information från styrelsen!

Vid Vägföreningens möte med Huddinge kommun i februari informerades om att planen är att detaljplanen för etapp 2 ska antas till sommaren. De fastighetsägare som berörs av förändringar i detaljplanen har fått information om detta. (Ett fåtal fastighetsägare.)

Om du har frågor kring t ex dagvatten, ändringar i detaljplanen, m.m så kan du läsa på Huddinges hemsida om planläggningen i Vidja.

http://huddinge.se/vidja

Här finns alla dokument, kartor, ändringar i planen för etapp 2 m.m. Här kan du se tänkt sträckning för bussen, vart dagvattnet ska tas om hand, vilka markförsäljningar som ska ske, vilka avstyckningar som kan ske m.m.

Här finns också kontaktuppgifter till personer på kommunen.

Vi fick på årsmötet veta att Johanna Tullhage-Wahdstorp precis har slutat men när kommunen hinner uppdatera bör hennes efterträdares kontaktuppgifter finnas tillgängliga där.

Sökes: fotbollsplansfadder

22 mars, 2016 in Information från styrelsen!

På årsmötet kom frågan upp om skötsel av fotbollsplanen. Styrelsen eftersöker intresserade som vill vara fotbollsplansfaddrar. Vissa medel kan vid behov skjutas till.

Under innevarande år, och framåt, kommer styrelsen att pröva att engagera fler Vidja-bor utöver styrelsens medlemmar i skötsel och trivsel i Vidja.

Vill du vara fotbollsplansfadder maila info (at) vidja.nu. Styrelsen kommer sammanföra de som har anmält sig.

Vägar i Vidja

21 mars, 2016 in Information från styrelsen!

Huddinge kommun ansvarar för Vidjavägen från ”nya” rondellen och utåt från Vidja. Viktigt att rapportera fel och brister på vägen och inte tro att ”någon annan” har gjort det.

Felanmälan till kommunen kan göras i formuläret på den här sidan:

http://huddinge.se/trafik-vagar-och-resande/felanmalan/

Eller kontakta Huddinge kommuns servicecenter på 08 – 535 301 00

Vidja vägförening ansvarar för Vidjavägen från ”nya” rondellen och in i området, samt vägar i Etapp 2. Kontakta vägansvarig på mail vagar (at) vidja.nu eller telefon 0733 – 986 449

Även här gäller att inte ta för givet att någon annan anmält fel och brister. Ta ditt ansvar för våra gemensamma vägar!

Tack för deltagande på årsmötet!

20 mars, 2016 in Information från styrelsen!

Trevligt att träffa så många Vidja-bor på årsmötet. För er som inte var där kan jag berätta att vi hade lite problem att komma in i lokalen och att starta i tid, pga larm, men en snabbt uttryckande vakt från ett större vaktbolag räddade allt åt oss och mötet kunde äga rum.

Styrelsen har ändrats på årsmötet och några nya medlemmar har tillkommit i styrelsen. Detta kommer ändras på kontakt-sidan allt eftersom. De viktiga mail-adresserna och telefonnumren är dock desamma.

På årsmötet fick vi avtacka tidigare ordförande Mikael Stålkrantz, samt styrelsemedlemmen Angelika Hedlund. Tack för ert arbete och lycka till när ni nu har flyttat/respektive flyttar ifrån Vidja.

Protokollet kommer när det är färdigjusterat att finnas tillhanda här på hemsidan, mailas till de med en registrerad mail, samt läsex kommer finnas på anslagstavlorna.

 

Årsmöte 16 mars kl 19.00

14 mars, 2016 in Information från styrelsen!

På onsdag är det årsmöte, varmt välkommen!!

 

På årsmötet söker vi frivilliga till midsommarfirandet. Du som vill hjälpa till och göra ett bra midsommarfirande kan skriva upp dig på en lista.

Du som tycker att Valborg är en viktig tradition i Vidja kan skriva upp dig på en lista med tider för när du vill vara eldvakt. Tänk på att om ingen ställer upp som eldvakt så kan vi inte heller ha någon Valborgseld.

Vi söker också bryggfaddrar, flera personer per brygga, dvs Ringsättra, Barsta och Helmerdal. Bryggfaddrarnas uppdrag är att ha koll på sin brygga tillsammans med de andra bryggfaddrarna, rapportera in fel och brister, tillse så att i- och upptagning sköts och rapportera in övergivna båtar m.m. Du med båtplats som vill engagera dig mer kan skriva upp dig på en lista.

Vi söker också vägfaddrar, dvs en eller flera personer som tillsammans utövar tillsyn över sitt eget vägområde. Rapporterar in fel, kanske slyröjer och känner ett större ansvar tillsammans. Du som tycker detta är viktigt kan skriva upp dig på en lista.

Listorna kommer efter mötet samlas in och du kommer sedan bli kontaktad med mer information av olika styrelsemedlemmar.

Årsmöteshandlingar

7 mars, 2016 in Information från styrelsen!

Om posten har gjort sitt har du nu årets handlingar för medlemsmöte i dina händer. I alla fall i din postlåda. Eller i din inkorg på mailen om du har en korrekt mailadress och om den tar emot stora filer. En del mail som har skickats ut har ”studsat”. Orsaken till det är svår att veta, det kan vara att man anmält en mailadress som inte är aktuell längre, eller att filen är för stor för din inkorg, att din mail tolkar filen som skräppost eller att något helt enkelt blivit fel. I de flesta fall har du därför fått ett brev. Ibland har du fått både brev och mail, då kan du ta tillfället i akt att känna dig lite extra speciell. Registervård är komplicerade saker.

Om du varken fått årsmöteshandlingarna per post eller per mail så finns några extra tillhanda på årsmötet. Men maila också på info (at) vidja.nu så vi kan kolla vart det har gått fel. Men vänta först några dagar och ge posten en chans.

Handlingarna finns också under inloggningen här under dokument samt på Vidjas anslagstavlor. (Även om jag noterade att en uppsättning var borta från en av anslagstavlorna. vi får hoppas den sätts tillbaka inom kort.)

Om du har en inloggning sedan tidigare men glömt ditt lösenord så försöker du logga in igen och trycker sedan på glömt lösenord. Då får du ett nytt lösenord till den mail du är registrerad under.

Tyvärr kan vi just nu inte tillverka nya lösenord eller inloggningar, vi arbetar på att hitta en smidigare lösning på inloggningen och hur vi ska hantera mailadresserna.