You are browsing the archive for 2018 april 04.

Länsstyrelsen vill stoppa rivningen av Ågestaverket

4 april, 2018 in Information från styrelsen!

Enligt Mitt-i tidningen så önskar Länsstyrelsen stoppa rivningen av Ågestaverket och frågan bereds nu på regeringskansliet.

https://mitti.se/nyheter/miljo/lansstyrelsen-bevara-karnkraftverket/

Årsmötesprotokollet finns på plats

4 april, 2018 in Information från styrelsen!

Årsmötesprotokollet ligger här till höger, inte helt oväntat under dokument och medlemsmöte 2018.

Som tidigare meddelats hänger vi inte ut det på anslagstavlorna eftersom tidigare år så har protokollen raskt försvunnit därifrån – oftast samma dag som de hängts ut.