You are browsing the archive for 2018 april 13.

Vidjavägen

13 april, 2018 in Information från styrelsen!

Nu har representanter från Vidja vägförenings styrelse haft ett första möte med representanter från Huddinge kommun angående Vidjavägen.

Följande överenskommelse har träffats med Leif Nilsson, enhetschef på Driftsavdelningen:

När vädret tillåter lagar kommunen de stensläppsskador som finns på Vidja vägen med ”snabellagare”.

Sättningarna som är konstaterade mellan Ågestaverket och rondellen ska åtgärdas på samma sett som skedde förra året.

Kommunen återställer ledningsschakten i höjd med ridskolan – 2 st, en vägövergång samt grop i vägkant.

När detta arbete är utfört träffas kommunen och Vidja vägförening på plats och går igenom resultatet gemensamt. Om båda parter då är överens så signerar Vidja vägförening en ”nöjdförklaring” och tar därefter över driftsansvar.

Obs, att fram tills detta sker (och anslås här på hemsidan) så gäller att Huddinge har driftsansvar för Vidjavägen och felanmälningar ska gå dit. Passa nu på att felanmäla det ni ser och hittar, så alla fel kommer in till kommunen och kan åtgärdas.

 

Vägar i etapp 2

13 april, 2018 in Etapp 2

Nu har sladdning påbörjats av alla grusvägar och Ringsättravägen kommer sladdas varje vecka på fredagar.

Sandsopning är också påbörjad.

Det är redan nu bra för dig som fastighetsägare att ta hand om sly och buskar som står vid tomtgräns och riskerar att växa ut. Det man röjt kan man med fördel lägga till samlingen av majbrasa (från nästa helg).

Frågor om vägar i etapp2 som vanligt till vägansvariga. Kontaktuppgifter och ansikten på dessa under kontaktuppgifter.